Головна / Галузі АПК / Тваринництво / Наукові установи

Наукові установи

19.11.2005 14:29

 

       УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Відділення тваринництва

        Інститут тваринництва
        Інститут розведення і генетики тварин
        Інститут свинарства
        Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова»
        Інститут птахівництва
        Інститут землеробства і біології тварин
        Інститут рибного господарства
        Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича
        Інститут шовківництва
        Науково-виробничий центр м'ясного птахівництва
        Черкаський інститут агропромислового виробництва
        Технологічний інститут молока та м’яса

Відділення ветеринарної медицини

        Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
        Інститут ветеринарної медицини
        Інститут епізоотології
        Інститут клінічної біохімії та санітарії тварин

  

Українська Академія Аграрних Наук (відділення тваринництва та ветеринарної медицини)

Відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції є організаційно-методичним формуванням УААН без права юридичної особи. Відділення спрямовує діяльність наукових установ на комплексне розв’язання наукових і науково-технічних проблем, розробку прогресивних технологій та сприяння впровадженню досягнень науки у виробництво в галузі тваринництва, ветмедицини і переробки продуції.

Очолює відділення академік УААН, професор, доктор сільськогосподарських наук Богданов Григорій Олександрович /тел. 290-43-64/. Куратором відділення є віце-президент УААН, академік УААН, професор доктор сільськогосподарських наук Буркат Валерій Петрович /тел. 290-52-65/.

Робочим апаратом відділення є відділ тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції в складі 8 чоловік. Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Костенко Олександр Іванович /тел. 290-50-57/.

В складі відділення нараховується 56 членів, з них 17 академіків, 21 член-кореспондент УААН та 28 провідних вчених і спеціалістів, а також 16 наукових установ, в тому числі: 15 науково-дослідних інститутів та науково-виробничий центр м’ясного птахівництва.

Відділення здійснює науково-методичне керівництво 14 науково-технічними програмами: "Розведення і генетика тварин"; "Технології в молочному і м’ясному скотарстві"; "Фізіологічний статус сільськогосподарських тварин"; "Свинарство"; "Птахівництво"; "Вівчарство"; "Рибництво"; "Бджільництво"; "Конярство"; "Хутрове звірівництво"; "Шовківництво"; "Ветеринарне забезпечення"; "Переробка молока і м’яса".

Координаторами виконання програм є головні наукові установи мережі наукових центрів УААН

На початок сторінки

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ТВАРИННИЦТВА

Інститут тваринництва
312120, Харківська обл., Харківський р-н, п. Куліничи
Директор - Тришин Олексій Константинович, т. (0572) 95-31-95,95-35-95,                                                                                                      95-34-95
Заст. дир. з наук. роб. - Рубан Сергій Юрійович, т. (0572)   95-31-81

Інститут тваринництва засновано у жовтні 1929 року на базі зоотехнічного відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції.

Нині в 24 відділах і лабораторіях Інституту працює близько 400 співробітників, в т. ч. 21 доктор, 111 кандидатів наук, із них - один академік УААН та два члени-кореспонденти УААН.

За період роботи інституту сформувалися такі основні напрями досліджень:

- удосконалення існуючих і виведення нових порід сільськогосподарських тварин;

- розробка методів біології розмноження, штучного осіменіння, трансплантації та генної інженерії сільськогосподарських тварин;

-. імуногенетичний контроль у тваринництві;

- розробка технологій утримання тварин на великих і малих фермах за комплексної механізації й автоматизації процесів;

- розробка інтенсивних технологій виробництва, заготівлі та підготовки кормів до згодовування; систем повноцінної годівлі тварин; оцінка якості кормів і продуктів тваринництва;

- вивчення питань економіки, організації та інформатики сільськогосподарського виробництва.

Інститут є координатором з проблем виробництва молока і яловичини в Україні.

Відділи та лабораторії інституту оснащено унікальним обладнанням та приладами. Тут єдині в Україні респіраційні камери для проведення комплексних фізіологічних досліджень з живлення сільськогосподарських тварин; атомно-абсорбційний спектрофотометр, газорідинні аналізатори, напівавтоматична установка для вивчення осмотичної реакції яйцеклітин і ембріонів ссавців, комплекти для мікрохірургії; електронний скануючий колориметр, спектроскан. Імунологічний дозатор, мікроскоп прохідного світла, 58 персональних комп’ютерів.  При інституті завершується створення єдиного в Україні музею «Тваринництво України».

На початок сторінки

 

 

Інститут розведення і генетики тварин
256319, Київська обл., Бориспільський р-н, вул. Погребняка, 1, факс (04495) 5-30-40
Директор - Ефименко Михайло Якович, (265) 5-21-45
Заст. дир. з наук. роб. - Полупан Юрій Павлович, (265) 5-69-89

Львівський філліал
290014, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гряда
Директор - Мельник Рожан Васильович, (0322) 79-39-09

Інститут розведення і генетики тварин створено в 1975 році, як єдиний головний науковий і координаційний центр з генетики і селекції тварин в Україні.

У відповідності із завданнями, поставленими перед інститутом, побудована і його структура, яка включає відділ розведення молочної худоби з п’ятьма лабораторіями, який очолює лауреат Державної премії України, академік УААН В. П. Буркат; відділ розведення м’ясної худоби, у складі якого три лабораторії, на чолі з директором інституту лауреатом Державної премії, академіком М. В. Зубцем, відділ генетики з чотирма лабораторіями (завідувач - член-кореспондент УААН, доктор сільськогосподарських наук М. Я. Єфіменко); відділ біотехнології тварин з трьома лабораторіями (завідувач - доктор сільськогосподарських наук Й. З. Сірацький); відділ інформатики і комп’ютерного програмування (завідувач - кандидат сільськогосподарських наук В. І. Антоненко, Черкаський філіал інституту, у складі якого чотири наукові підрозділи. Очолює філіал кандидат сільськогосподарських наук М. І. Бащенко. Для оперативного забезпечення наукових підрозділів світовою інформацією в інституті діє бібліотечно-бібліографічний інформаційний центр з сучасною системою модемного зв’язку.

У відділах і лабораторіях інституту - 108 наукових співробітників, в т. ч. 10 докторів і 58 кандидатів наук.

Постановка експериментів та їх виробнича перевірка здійснюються в чотирьох дослідних господарствах, розташованих у різних грунтово-кліматичних зонах України.

Інститут видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин».

На початок сторінки

 

 

Інститут свинарства
314006, м. Полтава, вул. Шведська Могила, факс. (05322) 2-27-53
Директор - Рибалко Валентин Павлович, тел.(05322) 2-27-53
Заст. дир. з наук. роб. - Коваленко Віктор Федорович, т. (05322) 2-19-58

У 1930 році поблизу Полтави було створено Всесоюзний науково-дослідний інститут свинарства.

Нинішню назву інститут отримав у 1993 році. Він координує дослідження і безпосередньо розробляє питання теорії і практики ведення галузі, є головним селекційним центром свинарства в країні.

У штаті інституту 150 чоловік, з яких 48 наукових співробітників, в т. ч. 32 кандидати і 8 докторів наук. Серед науковців два академіки і один член-кореспондент УААН, п’ять професорів і сім лауреатів Державної премії.

Основними напрямами наукових досліджень інституту є: удосконалення існуючих і створення нових генотипів свиней, розв’язання проблем кормовиробництва та годівлі, пошук генетичних, фізіологічних та біохімічних основ зростання продуктивності свиней, удосконалення і розробка прогресивних технологій виробництва з використанням сучасної організації праці для господарств різних розмірів і форм власності, а також пропаганда наукових досягнень та передового досвіду.

 

На початок сторінки

 

 

Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова»
326332, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова факс. (05538) 2-26-75
Директор - Турінський Василь Михайлович, т. (05538) 2-26-75
Заст. дир. з наук. роб. - Рябко Вячеслав Мефодійович, т. (05538) 6-13-30

В 1931 році в Асканії-Нова  на базі реорганізації зоотехнічної, фітотехнічної та метеорологічної дослідних станцій за поданням видатного вченого академіка М. Ф. Іванова  був створений Інститут сільськогосподарської гібридизації і акліматизації тварин.

У травні 1956 року Інститут перейменовано в Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова».

Основні завдання інституту: удосконалення існуючих і виведення нових порід, типів, ліній овець, великої рогатої худоби, свиней; розробка і удосконалення технології виробництва вовни та баранини, розв’язання проблем акліматизації та гібридизації тварин; розробка методів збереження генофонду рідкісних і зникаючих видів і груп тварин; інтродукція і акліматизація деревних, чагарникових порід для озеленення і захисного лісорозведення.

До складу інституту входить 16 наукових підрозділів, в яких працюють 255 чоловік, з них - 102 наукових співробітники і аспіранти.

На початок сторінки

 

 

Інститут птахівництва
313410, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Борки, факс (05747) 3-49-58
Директор - Сахацький Микола Іванович, т. (05747) 3-44-33
Заст. дир. з наук. роб. - Івко Іван Іванович, (05747) 3-44-39

Інститут птахівництва (до 1990 року Український науково-дослідний інститут птахівництва) засновано на базі Української дослідної станції птахівництва. Розташований у с. Борки Зміївського району Харківської області.

Головний напрям діяльності інституту - наукове забезпечення розвитку галузі птахівництва в Україні, виконання фундаментальних та прикладних комплексних досліджень з питань генетики, селекції, технології, годівлі, фізіології та біохімії, ветеринарно-санітарної охорони птахівництва. Інститут - головна і єдина організація в Україні, що виконує з дослідними господарствами, а тепер і з СГП - філією, створеною на базі ДППЗ «Поліський», роль селекційно-генетичного центру держави в галузі птахівництва, постачальника вітчизняної племінної продукції (яєчних і м’ясних курей, індиків, гусей, качок), розробника ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій виробництва продукції птахівництва, норм годівлі та заходів профілактики і боротьби з хворобами птиці, стандартів, сертифікатів продукції, норм технологічного проектування птахівницьких підприємств та вихідних вимог до нового обладнання і ресурсів для цієї галузі. Координує та відповідає за науково-методичне керівництво при виконанні досліджень з питань птахівництва науково-дослідними установами України.

Серед основних завдань науково-технічної діяльності такі напрями фундаментальних досліджень:

- розробка нових методів одержання бажаних спадкових змін продуктивних ознак птиці при створенні нових високопродуктивних кросів з використанням біохімічних та імуногенетичних маркерів;

- розробка принципово нових методів збереження генофонду птиці з використанням найновіших досягнень генетики і біотехнології;

- розробка методів одержання ін’єкційних химер, наукових підходів щодо створення монозиготних близнюків та клонування птиці;

- розробка математичних методів та програм для моделювання селекційних процесів з використанням персональних ЕОМ;

- розробка експрес-методів визначення вмісту біологічно активних речовин в кормах та біологічних об’єктах;

- розробка методів визначення в кормі та зерні антипоживних речовин, в т. ч. мікотоксинів, одержання і використання продуцентів грибів як біологічно активних речовин;

- розробка і обгрунтування норм технологічного проектування птахівницьких підприємств, нових технологій та системи машин для технічного переозброєння галузі птахівництва.

Інститут вирішує також повсякчасні головні завдання галузі птахівництва (прикладні дослідження) за такими напрямами:

- вдосконалення існуючих і виведення нових високопродуктивних, з підвищеною резистентністю, кросів та популяцій птиці;

- розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва яєць і м’яса птиці, технологій інкубації яєць сільськогосподарської птиці;

- розробка науково обгрунтованих норм і режимів годівлі птиці, пошук нових нетрадиційних кормових засобів;

- розробка комплексної технології виробництва дієтичної і делікатесної продукції птахівництва, сировини для легкої та фармацевтичної промисловості (пух, жир, гусяча печінка, м’ясо);

- розробка методів діагностики і профілактики захворювань птиці;

- розробка і впровадження нових організаційних форм виробництва і праці, вдосконалення взаємовідносин племінних птахівницьких підприємств із споживачами племінної продукції на етапі розвитку ринку і переходу до ринкових відносин; техніко-економічне обгрунтування нових форм господарювання тощо.

Інститут має необхідні науковий потенціал та матеріально-технічну базу для виконання цих досліджень на високому науково-методичному рівні. Серед 181 працюючого в інституті - 9 докторів і 32 кандидати наук.

На початок сторінки

 

 

Інститут землеробства і біології тварин
290034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38, (0322) 42-70-29
292084, Львівська обл., Пустолитовський р-н, с. Оброшино 39-63-22
Директор - Ратич Іриней Борисович, т. (0322) 39-63-02
Заст. дир. з наук. роб. - Федорук Ростислав Степанович, (0322) 39-62-65

Передкарпатський філіал
293723, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Лішня
Директор - Дзюбайло Андрій Григорович, (03244) 3-84-59

Тернопільський філіал
282004, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12
Директор - Маланчук Любомир Михайлович, (0352) 33-47-05

Інститут землеробства і біології тварин - багатогалузевий науковий центр на заході України. У його складі - Тернопільський і Передкарпатський філіали. Наукова і виробнича база включає також п'ять дослідних господарств загальною земельною площею 13 тис. га, з них 9,4 тис. га орної землі.

Головні завдання інституту:

- відпрацювання енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, систем обробітку землі в грунтозахисних сівозмінах;

- використання осушених і еродованих земель з елементами контурно-меліоративної системи, нових способів і технологій обробітку грунту, методів альтернативного землеробства;

- створення високопродуктивних сортів зернових, зернобобових, круп’яних і кормових культур;

- ведення елітного насінництва, інтенсивних сортів картоплі;

- розробка і впровадження екологічно чистих технологій вирощування кормових культур, картоплі, нових способів захисту сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб, економічних відносин в ринкових умовах;

- вивчення фізіолого-біохімічних механізмів, що лежать в основі росту тварин, утворення молока, м’яса, вовни, яєць, підвищення трансформації поживних речовин корму у продукцію, обгрунтування прогресивних технологій виробництва продуктів тваринництва.

В дослідженнях у галузі тваринництва пріоритетне місце відводиться виведенню високопродуктивних порід, типів і ліній тварин і птиці, способам підвищення відтворювальної здатності та резистентності тварин, технологіям вирощування ремонтного молодняка, використанню кормів тощо.

Інститут видає збірник “Передгірне і гірське землеробство і тваринництво”.

На початок сторінки

 

 

Інститут рибного господарства
252164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, факс (044) 452-66-85
Директор - Гринжевський Микола Васильович, т. (044) 452-50-85
Заст. дир. з наук. роб. - Андрющенко Антоніна Іванівна, (044) 452-50-87

Львівське відділення
292052, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Великий Любінь
Директор - Грициняк Ігор Іванович, (03231) 9-41-33

Інститут рибного господарства засновано в 1930 році.

До його складу входять два відділення (Львівське та Херсонське), Сульський опорний пункт та два дослідних господарства.

В інституті - 315 працівників, з яких 196 - наукові співробітники, в тому числі один доктор та 33 кандидати наук.

Основне завдання інституту - розробка наукових основ раціонального ведення рибного господарства на внутрішніх водоймах України. Наукові дослідження ведуться в напрямі селекції та удосконалення українських порід коропа, виведення високопродуктивних нових порід риб, удосконалення технології виробництва товарної риби в рибних господарствах різних географічних зон з урахуванням екосистемного рівня та використання ефективної полікультури риб за випасної та напівінтенсивної форми ведення рибництва; розробка ефективних методів годівлі різновікових груп риб та рецептів комбікормів з використанням нетрадиційної та лікувальної сировини для ставових та тепловодних рибних господарств, удосконалення технології відтворення нових об'єктів рибництва (рослиноїдних риб, лососевих, канального сома, буфало, чорного амура, піленгаса) та впровадження їх у ставову полікультуру у водойми комплексного призначення і дніпровські водосховища; розробка методів боротьби з хворобами риб на основі визначення їх імунного статусу.

Інститут видає науково-тематичний збірник “Рибне господарство”.

На початок сторінки

 

 

Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича
252022, м. Київ, вул. Заболотного, 19 факс. (044) 266-45-64
Директор - Бондарчук Леонід Іванович, т. (044) 266-67-98
Заст. дир. з наук. роб. - Кожура Іван Михайлович, (044) 266-30-25

Полтавський філіал
315870, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Тельмана, 29
Директор - Черкасова Антоніна Іванівна (05354) 2-34-50

 

Інститут бджільництва створено в 1989 році. До його складу входить Полтавський філіал, утворений в 1990 році на базі Української дослідної станції бджільництва ім. П. І. Прокоповича в м. Гадячі.

Інститут створений як науково-дослідна, селекційна, технологічна та учбово-виробнича організація з бджільництва для розробки і впровадження у виробництво фундаментальних і прикладних досліджень, поліпшення місцевих і створення нових порід, породних груп, типів і ліній, інтенсивних технологій бджоловедення, переробки і використання продуктів галузі, розробки методів використання бджіл для запилення ентомофільних культур, стандартизації і сертифікації бджолопродуктів, методів профілактики і боротьби з хворобами та шкідниками бджіл, апітерапії, проведення досліджень з економіки та організації бджільництва.

Структурно інститут складається із 12 наукових підрозділів: відділи селекції і репродукції карпатських бджіл; технології розведення і утримання бджіл; генетики і біотехнології; медоносної флори, запилення та запилювачів; патології бджіл; біохімії та технології виробництва продуктів бджільництва; апітерапії; музейної роботи; інформації і міжнародних зв'язків; лабораторія якості продукції та сертифікації; конструкторське бюро; опорний пункт “Поділля”.

Полтавський філіал інституту відкрив опорний пункт карпатської бджоли в Чернівецькій області, опорний пункт української степової бджоли і апітерапевтичний кабінет у м. Чутово, має дослідне господарство.

Інститут видає періодичний науковий збірник “Бджільництво”, щомісячний журнал “Український пасічник” (м. Львів).

На початок сторінки

 

 

Інститут шовківництва
312060, Харківська обл., м. Мерефа, 49-36-51

Директор - Головко Валерій Олексійович, т. (0572) 49-36-51
Заст. дир. з наук. роб. - Пилипенко Борис Феодосійович, (0572) 48-34-28

Інститут шовківництва створено в 1990 році в м. Мерефа Харківської області на базі Української науково-дослідної станції шовківництва. В його складі функціонує дев’ять науково-дослідних відділів та лабораторій. Основними напрямами наукових досліджень інституту є:

- розробка і вдосконалення методів селекційно-племінної роботи, створення нових високошовконосних порід і гібридів тутового шовкопряда, сортів і гібридів шовковиці;

- розробка і впровадження інтенсивних технологій виробництва кормів для тутового шовкопряда, переробки і підвищення якості шовкосировини і засобів її оцінки;

- вдосконалення прийомів греновиробництва, підвищення якості грени;

- розробка ефективних методів профілактики і боротьби з хворобами і шкідниками шовкопряда і шовковиці;

- розробка способів підвищення неспецифічної стійкості шовкопряда на основі генетичних досліджень;

- використання партеногенезу та поліплоідії в селекційно-генетичних дослідженнях та біотехнології;

- створення і впровадження у виробництво машин і механізмів для комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів.

На початок сторінки

 

 

Науково-виробничий центр м'ясного птахівництва
334102, Автономна республіка Крим, Сімферопольський р-н, п. Мирне
Директор - Афонін Олександр Васильович, т. (0652) 30-63-10, 30-63-80
Заст. - Кромін Валерій Степанович, 30-63-80

Науково-виробничий центр м’ясного птахівництва створено в 1993 році.

Основними напрямами діяльності центру є: виведення високопродуктивних кросів м’ясної птиці, розробка нових технологій годівлі, утримання м’ясної птиці, ведення селекційної роботи, механізації і автоматизації виробничих процесів, що забезпечують підвищення ефективності галузі, науково обгрунтованих проектів, планів і програм для розв’язання основних науково-технічних проблем галузі, розробка державних і галузевих стандартів, норм технологічного проектування.

В центрі працюють два доктори і сім кандидатів наук.

На початок сторінки

 

 

Черкаський інститут агропромислового виробництва

Директор - Тищенко Іван Васильович, т. (0472) 45-52-58

На початок сторінки

 

 

Технологічний інститут молока та м’яса
253002, м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А
Директор - Єресько Георгій Олексійович, (044) 517-17-37, 517-17-07
Заст. дир. з наук. роб. - Старчевой Олександр Миколайович, (044) 517-06-55,                              517-33-22

Дослідне технологічне виробництво
256317, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Щорса, 25
Директор - Ковров Борис Олександрович, 564-86-28, 564-86-29

На початок сторінки

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
310023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83
Директор -Бабкін Валерій Федорович, т. (0572) 47-81-33, 40-32-55
Заст. директора - Фукс Поліна Павлівна, (0572) 40-32-23
www.vet.kharkov.ua

Дніпропетровський філіал
320054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 48
Директор - Сікачина Василь Іванович, (0562) 93-08-53

Кримська дослідна станція
330018, Автономна республіка Крим, м. Симферополь, п. Комсомольське, вул. Сєдова, 12-А
Директор - Волколупова Валентина Аркадійовна, (0652) 26-41-86

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН (до 1991 року - Український науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії) створено у 1923 р.

. В інституті нині працює 13 докторів і 57 кандидатів наук.

Інститут - головний координуючий центр фундаментальних і прикладних науково-дослідних програм з питань ветеринарної медицини в Україні. Тут проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з питань:

- біотехнології виробництва вакцин, препаратів з сироваток та діагностикумів;

- синтезу, апробації та технології використання хіміотерапевтичних препаратів;

- екології, ветеринарно-санітарної оцінки кормів і продуктів тваринництва;

- імунітету і корекції імунодефіцитного стану;

- фундаментальних основ вірусології і мікробіології, основних закономірностей перебігу інфекційного та епізоотичного процесів;

- комплексних систем профілактики хвороб молодняка.

На початок сторінки

 

 

Інституіії ветеринарної медицини
252151 м. Київ, вул. Донецька, 30
Директор - Ображей Анатолій Федорович, (044) 243-72-38, 242-69-81
Заст. дир. з наук. роб. - Кучерявенко Олексій Олександрович (044) 243-72-95,                                                                                                                      243-73-03

Полтавський філіал Інституту ветеринарної медицини
314032, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153-А
Директор - Настенко Василь Дмитрович, (05322) 3-03-82
Заст. дир. з наук. роб. - Хатдкарян Валерій Миколайович, (05322) 3-03-87

Тернопільський відділ Інституту ветеринарної медицини
282004, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12
Завідувач - Крижанівський Ярослав Йосипович, (0352) 33-53-70, 33-00-19

Інститут ветеринарної медицини засновано у 1977 році на базі філії Українського НДІ експериментальної ветеринарії. До 1992 року - Український науково-дослідний ветеринарний інститут.

У його структурі - 22 лабораторії, Полтавська філія, Тернопільський відділ та експериментальна база в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.

Основні напрями досліджень інституту - забезпечення ветеринарного благополуччя у тваринництві та охорона довкілля від бактеріального, вірусного та інших забруднень шляхом розробки нових та вдосконалення чинних методів і засобів діагностики, профілактики і терапії незаразних та інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин (переважно свиней); розробка та вдосконалення ветеринарно-санітарних заходів санації приміщень і території господарств; розробка зоогігієнічних нормативів для проектування і будівництва тваринницьких приміщень; розробка та удосконалення методів і засобів ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва і кормів.

В інституті працює 377 співробітників, серед яких 130 наукових працівників, в т. ч. докторів наук - 11, кандидатів наук - 63, функціонує аспірантура з спеціальностей: вірусологія, мікробіологія, зоогігієна, ветсанекспертиза.

На початок сторінки

 

 

Інститут епізоотології
266028, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 16/18
Директор - Мандигра Микола Станіславович, (0362) 26-65-64
Заст. дир. з наук. роб. - Галатюк Олександр Євстахійович, (0362) 22-31-34

Інститут епізоотології (м. Рівне) створено у 1994 році на базі Західного філіалу інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, який організовано в результаті реорганізації Рівненської науково-дослідної ветеринарної станції, що функціонувала із 1959 року.

У даний час Інститут епізоотології працює за такими напрямами:

- розробка діагностичних наборів та оздоровчо-профілактичних заходів при лейкозі;

- прогнозування та розробка лікувально-профілактичних заходів при паразитарних захворюваннях тварин;

- розробка способів діагностики та оздоровчих заходів при заразних захворюваннях коней, хутрових звірів, риб;

- застосування мас-спектрометричних методів у ветеринарній медицині;

- діагностика і терапія метаболічних хвороб молодняка великої рогатої худоби;

- вивчення дії малих доз радіонуклідів на імунобіологічний статус організму;

- пошук, конструювання і випробування нових препаратів у ветеринарній медицині.

В інституті 39 наукових співробітників, в тому числі 22 кандидати наук. В аспірантурі навчається 5 аспірантів.

На початок сторінки

 

 

Інститут клінічної біохімії та санітарії тварин
270037, м. Одеса, пр. Свободи, 2
Директор - Созінов Володимир Олексійович, (0482) 44-60-52, 69-58-49
Заст. дир. з наук. роб. - Ковалішина Лариса Валентинівна, (0482) 44-60-52

  Інститут клінічної біохімії та санітарії тварин у створено1994 році.

Основні напрями діяльності інституту - кооординаційно-методична робота та ветеринарне забезпечення тваринництва в регіоні.

Враховуючи потреби виробництва, лабораторії інституту ведуть нині дослідження в таких актуальних напрямах:

- діагностика туберкульозу ВРХ та розробка системи оздоровлення тварин;

- епізоотологічні проблеми особливо небезпечних хвороб птахів;

- пошук та впровадження ефективних засобів для хіміотерапії та хіміопрофілактики вірусних хвороб птахів;

- вивчення ролі атипових мікобактерій в епізоотичному процесі, пошук маркерів патогенності мікобактерій та дослідження імунного статусу тварин;

- дослідження дії несприятливих факторів зовнішнього середовища на тварин;

- проведення санітарного контролю кормів та продуктів тваринництва.

В інституті - 35 наукових співробітників, у т. ч. 4 доктори та 15 кандидатів наук.

На початок сторінки

 
© 1997–2011 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове