Головна / Нормативно-правова робота / Проекти регуляторних актів Мінагрополітики / План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

17.01.2012 17:30

п/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, установи та організації, що розроблятимуть регуляторний акт

Термін подання до Кабінету Міністрів України (законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України), видання наказу

Відповідальні за розробку проекту

 

1

«Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» щодо скасування атестації

Скорочення документів дозвільного характеру для провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання

Департамент продовольства

І квартал

 

 

2

«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо умов виробництва спирту виноградного та ліцензій на оптову торгівлю)

Невідповідність існуючого розміру плати за ліцензії основним принципам СОТ, згідно з якими (стаття VIIІ ГАТТ 1994) розмір плати за ліцензії повинен відповідати вартості наданих послуг.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів» щодо виробництва спирту ректифікованого виноградного виключно державними підприємствами, в Україні фактично припинилось його виробництво, оскільки лишилось одне таке державне підприємство
(ДП «Писарівський спиртзавод») тому пропонується надати право його виробництва не тільки державним підприємствам

 

 

Червень

 

Департамент землеробства

 

3

«Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Проект розробляється на виконання законів України «Про карантин рослин», «Про захист рослин» та з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Серпень

 

 

4

«Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Встановлення ефективних та дієвих засобів виявлення, локалізації, контролю і за можливості – ліквідації хвороб тварин, занесених на територію України, попередження обігу тварин, які хворі на хворобу, що підлягає повідомленню, або щодо яких є підозра про захворювання на таку хворобу, а також забезпечення належного рівня захисту здоров’я тварин та пов’язаний із цим захист здоров’я людей. Шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему ідентифікації, централізованого обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських тварин, які утримуються та розводяться фізичними та юридичними особами

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІІІ квартал

 

 

5

«Про сільське господарство»

Метою законопроекту є визначення правових та соціально-економічних засад організації сільського господарства України, створення сприятливих економічних умов для його ефективного розвитку як пріоритетної галузі економіки, яка досягається шляхом виконання комплексу завдань і заходів щодо розвитку аграрного сектору економіки, формування раціональної структури аграрного виробництва що гарантуватиме продовольчу безпеку, створення необхідної сировинної бази для інших галузей, нарощування експортного потенціалу

Департамент економічного розвитку і аграрного ринку

ІІІ квартал

 

 

6

«Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України»

Врегулювання економічної діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх членів

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Грудень

 

 

7

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання проблемних питань оподаткування агропромислового комплексу»

Метою прийняття є врегулювання проблемних питань оподаткування агропромислового комплексу

Департамент фінансово-кредитної політики

Грудень

 

 

8

«Про засади органічного виробництва»

Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо вирощування, виробництва, перероблення, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції і сировини, а також забезпечення раціонального використання ґрунтового покриву, охорону здоров’я населення та збереження довкілля

Департамент землеробства

Грудень

 

 

9

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Державне агентство лісових ресурсів України

Січень-лютий

 

 

10

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Лютий

 

 

11

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів»

Метою прийняття є удосконалення механізму надання державної фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

Департамент фінансово-кредитної політики

Лютий

 

 

12

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент землеробства

Березень

 

 

13

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент землеробства

Березень

 

 

14

«Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент землеробства

Березень

 

 

15

«Про порядок використання коштів для державної підтримки виробництва продукції рослинництва шляхом часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент землеробства

Квітень

 

 

16

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Уточнення переліку документів, які подаються для реєстрації тракторів та інших машин і механізмів та впорядкування процедури реєстрації самостійно складених машин

Державна інспекція сільського господарства України

Травень

 

 

17

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу»

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

І квартал

 

 

18

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва»

Прийняття постанови дасть можливість вдосконалити механізм (порядок) державної підтримки товаровиробників, а відтак стабілізувати і наростити поголів’я худоби, особливо маточного, збільшити виробництво тваринницької продукції, наповнити вітчизняний ринок високоякісними продуктами тваринного походження в достатніх обсягах, зменшити збитковість виробництва такої продукції, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі

 

 

Департамент тваринництва

І квартал

 

19

«Про внесення змін до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати використання коштів, що надійшли від його сплати»

Прийняття постанови дасть можливість вдосконалити механізм (порядок) державної підтримки товаровиробників, а відтак стабілізувати і наростити поголів’я худоби, особливо маточного, збільшити виробництво тваринницької продукції, наповнити вітчизняний ринок високоякісними продуктами тваринного походження в достатніх обсягах, зменшити збитковість виробництва такої продукції, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі

Департамент тваринництва

І квартал

 

 

20

«Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2012 рік»

Прийняття постанови дасть можливість вдосконалити механізм (порядок) державної підтримки товаровиробників, а відтак стабілізувати і наростити поголів’я худоби, особливо маточного, збільшити виробництво тваринницької продукції, наповнити вітчизняний ринок високоякісними продуктами тваринного походження в достатніх обсягах, зменшити збитковість виробництва такої продукції, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі

Департамент тваринництва

І квартал

 

 

20

«Про затвердження розмірів виплат для надання державної підтримки галузі тваринництва на 2012 рік»

Прийняття постанови дасть можливість вдосконалити механізм (порядок) державної підтримки товаровиробників, а відтак стабілізувати і наростити поголів’я худоби, особливо маточного, збільшити виробництво тваринницької продукції, наповнити вітчизняний ринок високоякісними продуктами тваринного походження в достатніх обсягах, зменшити збитковість виробництва такої продукції, поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі

Департамент тваринництва

І квартал

 

 

21

«Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості»

З метою ефективного використання бюджетних коштів

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

I –II квартал

 

 

22

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарській дорадчій службі»

Проект постанови розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

I –II квартал

 

 

23

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»

Проект постанови розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

I –II квартал

 

 

24

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Метою розроблення постанови є виконання Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Державне агентство земельних ресурсів України

ІІ квартал

 

 

25

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період
до 2015 року»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011
№ 1207 «Деякі питання Міністерства аграрної політики та продовольства»

Департамент землеробства

Вересень

 

 

26

«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 р.»

Метою розроблення постанови є виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»

Департамент продовольства

Грудень

 

 

27

«Про внесення змін до Інструкції з товарознавчої оцінки та маркування м’яса»

Розроблено на виконання положень Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та з метою посилення відповідальності суб’єктів господарювання на ринку м’яса при проведенні контролю за забезпеченням якості харчових продуктів стосовно захисту життя і здоров’я населення

Департамент продовольства

І квартал

 

 

28

«Про затвердження Порядку консервації земель»

Необхідність приведення у відповідність із чинним законодавством України

Державне агентство земельних ресурсів України

І квартал

 

 

29

«Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств з виробництва насіння сільськогосподарських культур»

На виконання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

Департамент землеробства

І квартал

 

 

30

«Про затвердження режимів спеціального промислового рибальства у 2012 році»

На виконання Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484

Державне агентство рибного господарства України

І квартал

 

 

31

«Про затвердження форми звітності № 1А – риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ р.» та Інструкції щодо її заповнення»

Відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» з метою запровадження спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо обсягів виробництва аквакультури

Державне агентство рибного господарства України

І квартал

 

 

32

«Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

Державне агентство рибного господарства України

І квартал

 

 

33

«Про затвердження Ліцензійних умов проводження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств»

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування»

Державне агентство рибного господарства України

І квартал

 

 

34

«Про затвердження порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби крім внутрішніх водойм (ставків) господарств»

На виконання Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, Положення про Державне агентство рибного господарства України затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484

Державне агентство рибного господарства України

І квартал

 

 

35

«Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців бюджетної програми «Селекція в рибному господарстві та відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово- Чорноморському басейні»

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про племінну справу у тваринництві», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484

Державне агентство рибного господарства України

ІІ квартал

 

 

36

Спільний наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 № 94/186» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.07.2011 за
№ 599/5790)

(Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики)

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

37

Спільний наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 15.12.2003 № 133/445» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за
№ 1261/8582)

(Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики)

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

38

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики»

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

39

«Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики»

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

40

«Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації класичної чуми свиней»

З метою недопущення виникнення і поширення класичної чуми свиней, чіткого врегулювання відносин між службою ветеринарної медицини та суб’єктами господарювання, незалежно від їх форми власності і відомчого підпорядкування з питань профілактики даної хвороби

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІІ квартал

 

 

41

«Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до підприємств по вирощуванню та утриманню свиней»

Прийняття даного нормативно-правового акту дозволить врегулювати питання дотримання ветеринарно-санітарних вимог свинарськими господарствами України всіх форм власності та забезпечити епізоотичне благополуччя як окремих господарств, так і всього свинарства України

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІІ квартал

 

 

42

«Про внесення змін та доповнень до Інструкції про заходи профілактики та боротьби з сибіркою»

Внесення змін обумовлено покращенням епізоотичної ситуації щодо цього захворювання, сучасними умовами господарювання та досягненнями науки у галузі ветеринарної медицини

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІІ квартал

 

 

43

«Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію свиней»

З метою встановлення порядку переміщення свиней між господарствами власників – фізичних осіб

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

44

«Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію великої рогатої худоби»

З метою оптимізації процесу надходження від власників тварин даних про тварину

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

II квартал

 

 

45

«Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах»

Пункт 40 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
№ 761

Державне агентство лісових ресурсів України

Квітень

 

 

46

«Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка»

Стаття 37 Лісового кодексу України, пункту 17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
№ 761

Державне агентство лісових ресурсів України

Травень

 

 

47

«Про затвердження Правил огляду місць використання лісових ресурсів»

Пункт 65 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
№ 761

Державне агентство лісових ресурсів України

Червень

 

 

48

«Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування»

На виконання статей 37, 47 Лісового кодексу України

Державне агентство лісових ресурсів України

Липень

 

 

49

«Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів»

Стаття 37 Лісового кодексу України, пункт 41 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
№ 761

Державне агентство лісових ресурсів України

Жовтень

 

 

50

«Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та ліквідації тварин від сказу»

Метою затвердження даного нормативно-правового акту є недопущення виникнення і поширення сказу, встановлення чітких заходів з питань профілактики даної хвороби, а в разі виникнення - її ліквідації

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІII квартал

 

 

51

«Про затвердження положення про Державні книги племінних тварин»

З метою забезпечення виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві», підвищення генетичного потенціалу тварин, раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності з метою підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі

Департамент тваринництва

IІІ квартал

 

 

52

Спільний наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 14.10.2002 № 108/329» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.10.2002 за
№ 859/7147)(Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами)

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

IIІ-ІV квартал

 

 

53

Спільний наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 15.12.2003 № 132/444» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за
№ 1266/8587)

(Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами)

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

IIІ-ІV квартал

 

 

54

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами»

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

IIІ-ІV квартал

 

 

55

«Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами»

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

IIІ-ІV квартал

 

 

56

«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011
№ 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

Державне агентство земельних ресурсів України

ІV квартал

 

 

57

«Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві»

З метою забезпечення  виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві», поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин, розвиток конкурентоспроможної галузі тваринництва та захист споживачів від надходження на внутрішній ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів

Департамент тваринництва

IV квартал

 

 

58

«Про затвердження Порядку проведення ветеринарно-санітарної експертизи ГМО джерел»

На виконання вимог Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

59

«Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу»

З метою створення чіткого переліку заходів, які будуть направлені на ліквідацію та профілактику лептоспірозу тварин

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

60

«Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил при зборі, знешкодженні та утилізації загиблих тварин і відходів, що отримують при переробці сировини тваринного походження»

Прийняття даного нормативно-правового акту дозволить встановити механізм здійснення збору, знешкодження та утилізації загиблих тварин і відходів, що отримують при переробці сировини тваринного походження та забезпечить виконання Закону України «Про відходи»

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

61

«Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) переробки продуктів бджільництва»

З метою запровадження сучасних правил проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за діяльністю потужностей (об’єктів) щодо переробки продуктів бджільництва

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

62

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року
№ 414»

(Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів)

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року № 464

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

63

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року
№ 731»

(Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу)

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 464

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

64

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2006 року № 690»

(Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання)

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 464

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

65

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 року
№ 375»

(Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення)

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 464

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

66

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 5 вересня 2002 року № 255»

("Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката)

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 464

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

ІV квартал

 

 

67

Про затвердження змін до деяких наказів Мінагрополітики України

Проект наказу розроблено відповідно до Указів Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України", від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України", а також у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.

Державна інспекція сільського господарства України, Департамент землеробства

II–ІІІ квартал 2012 р.

Державна інспекція сільського господарства України

               

 

 
© 1997–2012 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове