Головна / Нормативно-правова робота / Проекти регуляторних актів Мінагрополітики / Зміни до плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Зміни до плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

16.02.2012 11:08

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України                                                                                           М.Д. Безуглий

"___" _____________2012 р. 

Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

п/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, установи та організації, що розроблятимуть регуляторний акт

Термін подання до Кабінету Міністрів України (законопроектів, проектів актів Президента України та Кабінету Міністрів України) видання наказу

Відповідальні за розробку проекту

 

1

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 30.12.2004 № 488

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 515 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу”

Міністерство аграрної політики та продовольства України

I-II квартал
2012 р.

Департамент тваринництва

 

2

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положень щодо проведення апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві»

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, встановлення єдиних методичних принципів оцінки племінних і продуктивних якостей нових створених і поліпшених існуючих порід, внутріпородних (зональних) типів та інших селекційних досягнень та проведення державної реєстрації селекційних досягнень у тваринництві. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

I-II квартал
2012 р.

Департамент тваринництва

 

3

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від
20 травня 2002 року
№ 134/40

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України “Проплемінну справу у тваринництві

Міністерство аграрної політики та продовольства України

I-II квартал
2012 р.

Департамент тваринництва

 

4

Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, Міністерства фінансів України від
13 лютого 2007 року № 88/10/187

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність із вимогами законодавства України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

I-II квартал
2012 р.

Департамент тваринництва

 

8

«Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства у галузі аквакультури»

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою  запровадження спеціальних форм первинної документації для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної продукції водних біоресурсів в умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури.

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

9

"Про затвердження нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин в морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)"

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

10

"Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та Інструкції щодо її заповнення"

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою запровадження спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо обсягів виробництва аквакультури

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

11

"Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання"

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указам Президента України від 23.04.2011 № 500, та Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484, з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання проведення робіт з відтворення водних біоресурсів

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

12

"Про затвердження режимів рибальства у 2012 році"

Проект наказу розроблено відповідно до статей 8 та 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

IІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

13

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств»

Проект наказу розроблено відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», з метою забезпечення стабільності та прозорості, упорядкування відносин у сфері промислового вилову риби у водних об’єктах України

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

14

Спільний наказ Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомпідприємництва та Мінагрополітики від 14.11.2001
№ 132/336»

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства і забезпечення законодавчо обґрунтованої роботи Держрибагентства України як органу ліцензування діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби.

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

16

«Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства та уніфікованої форми акта перевірки»

Проект наказу розроблено на виконання вимог частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 1850-р “Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, та відповідно до законів України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

Державна інспекція сільського господарства України,
Департамент землеробства

I-II квартал 2012 р.

Державна інспекція сільського господарства України

 

17

Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства

Проект наказу розроблено на виконання вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, а також відповідно до законів України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

Державна інспекція сільського господарства України,
Департамент землеробства

II-III квартал 2012 р.

Державна інспекція сільського господарства України

 

18

Про затвердження нормативно-правових актів у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель

Проект наказу розроблено відповідно до законів України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, з метою затвердження “Порядку оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства”, “Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства”, “Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель”

Державна інспекція сільського господарства України,
Департамент землеробства

II-III квартал 2012 р.

Державна інспекція сільського господарства України

 

19

«Про затвердження стандарту адміністративної послуги «Видача дозволів на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»

Проект наказу розроблено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1076, з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із законодавством України

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

 

20

«Про затвердження стандарту адміністративної послуги «Присвоєння номера для маркування продукції власного виробництва суб’єктам господарювання, які здійснюють консервне та персервне виробництво із водних біоресурсів»

Проект наказу розроблено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1076, з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із законодавством України

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України
 

ІІ - IІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та безпеки мореплавства

21

Про затвердження змін до деяких наказів Мінагрополітики України

Проект наказу розроблено відповідно до Указів Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України", від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України", а також у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.

Державна інспекція сільського господарства України, Департамент землеробства

II–ІІІ квартал 2012 р.

Державна інспекція сільського господарства України

22

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Метою прийняття Закону України є приведення у відповідність деяких законодавчих актів України до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ-ІІІ квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та регулювання рибальства

23

«Про затвердження Порядку обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних біоресурсів»

Введення в дію зазначеного наказу дасть можливість забезпечити належний контроль за веденням обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних біоресурсів.

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

ІІ-ІІІ  квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, використання водних біоресурсів та

регулювання рибальства

24

«Про затвердження Положення Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства»

Проект наказу розроблено відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 № 1263 «Про утворення територіальних органів Державного агентства рибного господарства»

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство рибного господарства України

І квартал 2012 р.

Держрибагентство України
Департамент охорони, відтворення використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства

                   

 

 
© 1997–2012 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове